Hội đồng NVQS phường An Hải Đông phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2020 22/01/2020

Tổng kết công tác Quân sự -Quốc phòng địa phương năm 2019 16/01/2020

An Hải Đông mở đợt tuyên truyền phát động phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội 03/01/2020

Khu dân cư An cư 2 tổ chức “Ngày hội Quân – Dân” 23/12/2019

Hội diễn văn nghệ “Giai điệu Tổ quốc” 23/12/2019

Khu dân cư An Trung Đông 1 tổ chức Ngày hội văn hóa quân dân năm 2019 23/12/2019

Công an phường tổ chức kiểm tra đánh giá tình hình an ninh trật tự năm 2019 22/11/2019

Phường An Hải Đông tiếp Đoàn kiểm tra của Quận Sơn Trà về công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh tại địa phương 14/10/2019

Phường An Hải Đông xét duyệt tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020 10/10/2019

Phường An Hải Đông sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân 2009-2019 27/08/2019

Tìm kiếmHiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND phường An Hải Đông: