Tìm kiếm
 
Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Sơn Trà 17/04/2023

Báo cáo điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nội dung phân bố dân số các phân khu) 06/07/2022

V/v đăng ký biến động mục đích sử dụng đất 30/06/2022

Thông báo số 53/TB-UBND ngày 5 tháng 4 năm 2021 của UBND Quận Sơn Trà về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Sơn Trà 09/04/2021

Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Sơn Trà 09/04/2021

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Sơn Trà 09/04/2021

Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn quận Sơn Trà 09/04/2021

Về việc chính sách ghi nợ, trả tiền sử dụng đất 26/02/2021

Quận Sơn Trà tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2013 25/12/2017

Trình diễn hình ảnh Trình diễn hình ảnh

Quản lý video Quản lý video

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN HẢI ĐÔNG

Địa chỉ: Số 1075 Ngô Quyền, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3831 205

Email: phuonganhaidong@danang.gov.vn

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND PHƯỜNG AN HẢI ĐÔNG

Trưởng Ban biên tập: Trần Thị Nhâm - Phó Chủ tịch UBND phường

Chung nhan Tin Nhiem Mang