Tìm kiếm
 
Kế hoạch số 385/KH-MTTQ-BTT ngày 23/2/2022 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU và Quyết định số 2838-QĐ/TU của Thành ủy ban hành kèm theo Quy chế về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và Nhân dân trong điều kiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn phường
Người đăng tin: Phường An Hải Đông Ngày đăng tin:11/07/2022 Lượt xem: 5
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Trình diễn hình ảnh Trình diễn hình ảnh

Quản lý video Quản lý video

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN HẢI ĐÔNG

Địa chỉ: Số 1075 Ngô Quyền, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3831 205

Email: phuonganhaidong@danang.gov.vn

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND PHƯỜNG AN HẢI ĐÔNG

Trưởng Ban biên tập: Trần Thị Nhâm - Phó Chủ tịch UBND phường

Chung nhan Tin Nhiem Mang