Tìm kiếm
 
Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2022 của UBND phường An Hải Đông về triển khai thực hiện kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 28/01/2022 của Thành uỷ Đà Nẵng, Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 25/02/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng và Kế hoạch số 58-KH/QU ngày 28/02/2022 của Quận uỷ Sơn Trà
Người đăng tin: Phường An Hải Đông Ngày đăng tin:14/09/2022 Lượt xem: 1
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Trình diễn hình ảnh Trình diễn hình ảnh

Quản lý video Quản lý video

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN HẢI ĐÔNG

Địa chỉ: Số 1075 Ngô Quyền, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3831 205

Email: phuonganhaidong@danang.gov.vn

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND PHƯỜNG AN HẢI ĐÔNG

Trưởng Ban Biên tập: Bà Nguyễn Thị Biên - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường

Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Xuân Thanh - Phụ trách tuyên giáo Đảng ủy