Tìm kiếm
 
Hướng dẫn số 452/HD-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Ban Thường trực UBMTTQ VN phường An Hải Đông về quy trình bầu cử Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố trên địa bàn phường An Hải Đông, nhiệm kỳ 2022-2025
Người đăng tin: Phường An Hải Đông Ngày đăng tin:03/10/2022 Lượt xem: 1
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Trình diễn hình ảnh Trình diễn hình ảnh

Quản lý video Quản lý video

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN HẢI ĐÔNG

Địa chỉ: Số 1075 Ngô Quyền, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3831 205

Email: phuonganhaidong@danang.gov.vn

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND PHƯỜNG AN HẢI ĐÔNG

Trưởng Ban Biên tập: Bà Nguyễn Thị Biên - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường

Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Xuân Thanh - Phụ trách tuyên giáo Đảng ủy