Tìm kiếm
 
Tập huấn số hóa hồ sơ 08/12/2022

Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của UBND TP Đà Nẵng về việc công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải q... 04/10/2022

UBND phường tổ chức sơ kết 1 năm chính quyền đô thị 03/10/2022

Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển ... 30/09/2022

Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2022 của UBND phường An Hải Đông về số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 30/09/2022

Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2022 về truyền thông cải cách hành chính giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn phường An Hải Đông 29/08/2022

Quyết định 162/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND phường An Hải Đông về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn phường... 17/06/2022

Quyết định 161/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn phường năm 2022 17/06/2022

Quyết định về việc ban hành quy định Danh mục các thủ tục hành chính bắt buộc Tổ một cửa khi tiếp nhận phải quét thành phần hồ sơ để luân chuyển xử l... 03/11/2021

Hướng dẫn khảo sát mức độ hài lòng đối với cung ứng dịch vụ hành chính công 25/07/2021

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ công trực tuyến 01/07/2021

Nghị định 34-2021 quy định chi tiết Nghị quyết 119 10/06/2021

Công văn số 172/UBND-VP về việc đăng ký nâng dịch vụ công trực tuyến lên mức 3, 4 đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường 15/03/2021

File ghi âm tuyên truyền hồ sơ trực tuyến 26/02/2021

Thông báo công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 24/02/2021

Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 của UBND phường An Hải Đông 18/02/2021

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 28/01/2021

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn phường An Hải Đông 27/01/2021

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ công trực tuyến 25/01/2021

Kế hoạch hướng dẫn công dân đăng ký thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 20/01/2021

Trình diễn hình ảnh Trình diễn hình ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN HẢI ĐÔNG

Địa chỉ: Số 1075 Ngô Quyền, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3831 205

Email: phuonganhaidong@danang.gov.vn

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND PHƯỜNG AN HẢI ĐÔNG

Trưởng Ban Biên tập: Bà Nguyễn Thị Biên - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường

Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Xuân Thanh - Phụ trách tuyên giáo Đảng ủy

Chung nhan Tin Nhiem Mang