Tìm kiếm
 
Báo cáo kết quả 9 tháng thực hiện Kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội quận trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu ... 20/09/2022

Báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác an toàn thực phẩm 30/08/2022

BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác quản lý môi trường 06 tháng đầu năm 23/06/2022

Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn phường 09/06/2022

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật ATTP 11/05/2022

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm quý 1 năm 2022 trên địa bàn phường 23/03/2022

Báo cáo tình hình thực hiện VSATTP 9 tháng năm 2019 25/09/2019

Báo cáo tình hình thực hiện VSATTP 6 tháng đầu năm 2019 17/07/2019

Báo cáo tình hình thực hiện VSATTP Quí I năm 2019 10/04/2019

Trình diễn hình ảnh Trình diễn hình ảnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN HẢI ĐÔNG

Địa chỉ: Số 1075 Ngô Quyền, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3831 205

Email: phuonganhaidong@danang.gov.vn

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND PHƯỜNG AN HẢI ĐÔNG

Trưởng Ban biên tập: Trần Thị Nhâm - Phó Chủ tịch UBND phường

Chung nhan Tin Nhiem Mang