Tìm kiếm
 

LỊCH CƠ QUAN TUẦN 50 NĂM 2022

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

08h00 Họi nghị trực tuyến nghị quyết trung ương 6 chị Lý BCH, Bí thư chị bộ, CBCC Hội trường VPĐU
Họi nghị trực tuyến nghị quyết trung ương 6 chị Lý BCH, Bí thư chị bộ, CBCC Hội trường VPĐU

Họi nghị trực tuyến nghị quyết trung ương 6 chị Lý BCH, Bí thư chị bộ, CBCC Hội trường VPĐU
Họi nghị trực tuyến nghị quyết trung ương 6 chị Lý BCH, Bí thư chị bộ, CBCC Hội trường VPĐU

07:30 Khám sức khoẻ NVQS hội đồng NVQS quận Công dân độ tuổi NVQS Ban CHQS quận Ban CHQS quận
14h00 Tập huấn số hóa hồ sơ VP CBCC Hội trường VP
Lịch công tác khác

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN HẢI ĐÔNG

Địa chỉ: Số 1075 Ngô Quyền, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3831 205

Email: phuonganhaidong@danang.gov.vn

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND PHƯỜNG AN HẢI ĐÔNG

Trưởng Ban Biên tập: Bà Nguyễn Thị Biên - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường

Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Xuân Thanh - Phụ trách tuyên giáo Đảng ủy

Chung nhan Tin Nhiem Mang