Tìm kiếm
 
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa xã hội tháng 10 và nhiệm vụ công tác tháng 11/2022 31/10/2022

Báo cáo kết quả 9 tháng thực hiện Kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội quận trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu ... 20/09/2022

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022 27/08/2022

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa xã hội tháng 8 và nhiệm vụ công tác tháng 9/2022 19/08/2022

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa xã hội tháng 7 và nhiệm vụ công tác tháng 8/2022 22/07/2022

Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 20/5/2022 về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa xã hội tháng 5 và nhiệm vụ công tác tháng 6/2022 20/05/2022

Báo cáo số 48/BC-UBND ngày 15/4/2022 về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa xã hội tháng 4 và dự kiến chương trình công tác tháng 5/2022 15/04/2022

Báo cáo số 31/BC-UBND ngày 16/03/2022 về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa xã hội quý 1 và phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2022 16/03/2022

Báo cáo số 21/BC-UBND ngày 15/02/2022 về ình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa xã hội An ninh quốc phòng tháng 02 và dự kiến tháng 03 năm 2022 15/02/2022

Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 14/01/2022 về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa xã hội An ninh quốc phòng tháng 01 và dự kiến tháng 02 năm 2022 14/01/2022

Tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế, Văn hóa - xã hội, ANQP năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 15/11/2021

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, ANQP quý 3 và phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2021 04/11/2021

Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 25 năm (23/01/1997-23/01/2022) trên địa bàn phường An Hải Đông 04/11/2021

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, ANQP 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 04/11/2021

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa xã hội quý 1 và phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2021 15/03/2021

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng 06 tháng đầu và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 10/06/2020

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 25/12/2019

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 và biện pháp điều hành 6 tháng cuối năm 2019 04/07/2019

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-VH-XH-ANQP 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 02/07/2019

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 07/12/2018

Trình diễn hình ảnh Trình diễn hình ảnh

thư viện video thư viện video

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN HẢI ĐÔNG

Địa chỉ: Số 1075 Ngô Quyền, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3831 205

Email: phuonganhaidong@danang.gov.vn

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND PHƯỜNG AN HẢI ĐÔNG

Trưởng Ban biên tập: Trần Thị Nhâm - Phó Chủ tịch UBND phường

Chung nhan Tin Nhiem Mang