Tìm kiếm
 
Danh sách thủ tục
Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng Tài nguyên môi trường
2 Quyết định số 1740-QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lysnhaf nước của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng Tài nguyên môi trường
3 Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã, quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Giáo dục và đào tạo
4 Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng Tư pháp
5 Quyết định số 1584/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Tài nguyên môi trường
6 Thông báo số 942/TB-BQLATTP ngày 28/7/2023 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm về việc giới thiệu Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý An toàn thực phẩm An toàn thực phẩm
7 Quyết định 1513/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố Thông tin và truyền thông
8 Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn thành phố Nông nghiệp và phát triển nông thông
9 Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 của UBND thành phố về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Xây dựng
10 Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Công thương

Trình diễn hình ảnh Trình diễn hình ảnh

Thư viện video Thư viện video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN HẢI ĐÔNG

Địa chỉ: Số 1075 Ngô Quyền, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3831 205

Email: phuonganhaidong@danang.gov.vn

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND PHƯỜNG AN HẢI ĐÔNG

Trưởng Ban biên tập: Trần Thị Nhâm - Phó Chủ tịch UBND phường

Chung nhan Tin Nhiem Mang